Strategie — Uw strategie vertaald in een aansprekend verhaal

Kunt u uw bedrijf en uw strategie in drie zinnen omschrijven, op een manier die emotie oproept bij de mensen die u moet overtuigen? Dat is een randvoorwaarde als u met de media te maken heeft. Journalisten zitten niet te wachten op ingewikkelde verhalen vol onbegrijpelijk vakjargon. Ik maak een public relations strategie op maat, gebaseerd op grondig onderzoek en analyse van uw strategie en doelstellingen. Met een kernboodschap en corporate story die geschikt zijn voor het publieke domein. Inclusief een gedetailleerd actieplan en media toolkit. Zodat u meteen aan de slag kunt met de uitvoering.

Uitvoering — Hands-on begeleiding bij de uitvoering

Veel cliënten willen niet alleen een communicatiestrategie, maar ook begeleiding bij de uitvoering. Ik bied persoonlijke en hands-on begeleiding bij de uitvoering van een communicatiestrategie. Dan moet u denken aan activiteiten als: de juiste media zoeken, contacten leggen met journalisten, perslijsten opstellen, persberichten maken, position papers schrijven, interviews begeleiden, de publieke opinie monitoren, en de cliënt adviseren over de mogelijke publieke gevolgen van interne beslissingen. Dit soort trajecten duren over het algemeen tussen de zes maanden en meerdere jaren.

Crisis — Totaaloplossingen voor het bestrijden van een crisis

De schade van een crisis word niet bepaalt door de crisis zelf, maar door hoe lang de crisis het nieuws beheerst. Crisis PR is de kunst zo snel mogelijk oud nieuws te worden, zodat u de focus kunt leggen op het oplossen van het onderliggende probleem en het herstel van de (onvermijdelijke) reputatieschade die u bent opgelopen. Ik ben inzetbaar voor preventie, crisiscommunicatie en woordvoering. Desnoods tuig ik via mijn uitgebreide netwerk in korte tijd een volwaardige “war room” op om een crisis op alle fronten te kunnen bestrijden.

Coaching — Voor bestuurders en communicatie professionals

Ik wordt regelmatig ingeschakeld door CEO’s en communicatie directeuren die behoefte hebben aan een ervaren en kritische sparring partner bij de uitvoering van een bestaand communicatietraject. In dit geval fungeer ik voornamelijk als een coach. Ik ben beschikbaar voor zowel inhoudelijke als procesmatige trajecten. In beide gevallen leunend op meer dan dertig jaar nationale en internationale ervaring waarin ik persoonlijk zowel de zon- als de schaduwzijde van politiek, journalistiek en publiciteit heb ervaren.

24/7 — Altijd persoonlijk beschikbaar bij noodsituaties

Heeft u te maken met een acute crisis, dan kunt u dag en nacht contact met mij opnemen op telefoonnummer +31-35-647-2265. Ik mail u terstond een crisis informatie checklist die u kunt gebruiken om de eerste en meest cruciale maatregelen voor te bereiden terwijl ik naar u toe rijd. Binnen de Randstad kan ik in de meeste gevallen binnen één uur aanwezig zijn. Prioriteit is het effectief managen van de eerste vierentwintig uren van de crisis. Die zijn namelijk allesbepalend voor het verdere verloop en de omvang van de reputatieschade.

 

Lezingen — Interactieve lezingen en workshops

PR LezingenIk geef regelmatig interactieve lezingen en workshops over mijn praktijkervaringen. Deze lezingen en workshops zijn op maat gesneden, en worden altijd zeer hoog gewaardeerd. Het afgelopen decennia heb ik lezingen en workshops verzorgd voor o.a. ABN Amro, B&W Rotterdam, Bouwend Nederland, CDA, D66, Deloitte, Fortis, Houthoff Buruma, ING, Ministerie van OC&W, Ministerie van Verkeer & Waterstaat, MSD, Natuurmonumenten, Politie Midden West Brabant, Politie Gelderland, PvdA, RVD, SP, TU Eindhoven, VVD en Ziggo. Mijn lezingen duren tussen de drie kwartier en twee uur; mijn workshops één of meerdere dagdelen. Een overzicht van de mogelijkheden vindt u hier.