Cliënten

De afgelopen jaren heb ik o.a. de volgende cliënten mogen bijstaan:

Arbo Unie
Aruba Bank
Boehringer Ingelheim
Curaçao
CBR
Deloitte
Ditzo
Graydon
Kamer van Koophandel Nederland
Ledned
Nederlandse Staatsloterij
NCD
NOC*NSF
Novo Nordisk
Ministerie van Economische Zaken
Monaghan Mushrooms
Multi Vastgoed
Orco Bank
Raad van Beheer
Sanquin
Staatsbosbeheer
Uber
Vodafone
Ziggo

 

 

Ik heb lezingen en workshops verzorgd voor o.a.:

ABN Amro
B&W Rotterdam
Bouwend Nederland
CDA
D66
Deloitte
Gemeente Amsterdam
Gemeente Deventer
Houthoff Buruma
ING
KNGF
Ministerie van OC&W
Ministerie van Verkeer en Waterstaat
MSD

Nationale Nederlanden
Natuurmonumenten
Politie Gelderland
Politie Midden West Brabant
PvdA
Rathenau Instituut
RVD
SP
Staatsbosbeheer
TU Eindhoven
Unive
VVD
Ziggo