Beeldregie

Beeldregie is gebaseerd op het principe dat “one picture says more than one thousand words”. Het is de kunst van het vertalen van uw kernboodschap in beelden, en die beelden vervolgens in te zetten in alle vormen van interne en externe communicatie. Dat geldt niet alleen voor uw website, brochures of folders, maar ook voor uw evenementen. In twee werksessies vertalen wij uw kernboodschap in beelden en maken een plan hoe u die in de praktijk kunt inzetten om uw communicatie te versterken.