Publiciteitscan

Wellicht wilt u meer publiciteit krijgen voor uw bedrijf of organisatie. Maar het kan soms lastig zijn zelf een oordeel te vellen over wat wel en niet nieuwswaardig is. Dan kan een blik van buiten erg nuttig zijn. Met de publiciteitscan kijk ik naar uw bedrijf of organsatie door de bril van de journalistiek, en help ik u met het identificeren van de issues en verhalen die uw bedrijf of organisatie journalistiek relevanter kunnen maken.