Issuemanagement

Bij een issuemanagement traject help ik de cliënt met het identificeren, analyseren en managen van issues die een impact kunnen hebben op de reputatie en/of de bedrijfsvoering van het bedrijf of de organisatie Het is een proces van intelligence gathering (intern en extern) dat het management in staat stelt betere beslissingen te kunnen nemen over de bedrijfsvoering. Het proces bestaat uit drie fases: signaleren, analyseren en plannen. Aan het einde van dit traject heeft het bedrijf of de organisatie een duidelijk overzicht van alle belangrijke issues met een helder plan van aanpak.