Uitvoering — Hands-on begeleiding bij de uitvoering

Veel cliënten willen niet alleen een communicatiestrategie, maar ook begeleiding bij de uitvoering. Ik bied persoonlijke en hands-on begeleiding bij de uitvoering van een communicatiestrategie. Dan moet u denken aan activiteiten als: de juiste media zoeken, contacten leggen met journalisten, perslijsten opstellen, persberichten maken, position papers schrijven, interviews begeleiden, de publieke opinie monitoren, en de cliënt adviseren over de mogelijke publieke gevolgen van interne beslissingen. Dit soort trajecten duren over het algemeen tussen de zes maanden en meerdere jaren.