Coaching — Voor bestuurders en communicatie professionals

Ik wordt regelmatig ingeschakeld door CEO’s en communicatie directeuren die behoefte hebben aan een ervaren en kritische sparring partner bij de uitvoering van een bestaand communicatietraject. In dit geval fungeer ik voornamelijk als een coach. Ik ben beschikbaar voor zowel inhoudelijke als procesmatige trajecten. In beide gevallen leunend op meer dan dertig jaar nationale en internationale ervaring waarin ik persoonlijk zowel de zon- als de schaduwzijde van politiek, journalistiek en publiciteit heb ervaren.