24/7 — Altijd persoonlijk beschikbaar bij noodsituaties

Heeft u te maken met een acute crisis, dan kunt u dag en nacht contact met mij opnemen op telefoonnummer +31-35-647-2265. Ik mail u terstond een crisis informatie checklist die u kunt gebruiken om de eerste en meest cruciale maatregelen voor te bereiden terwijl ik naar u toe rijd. Binnen de Randstad kan ik in de meeste gevallen binnen één uur aanwezig zijn. Prioriteit is het effectief managen van de eerste vierentwintig uren van de crisis. Die zijn namelijk allesbepalend voor het verdere verloop en de omvang van de reputatieschade.