David Garth Tribute Video

In 2010 werd mijn oude baas en leermeester, David Garth, geëerd met een leerstoel aan de City University of New York. Hiervoor werd een comité opgericht, bestaande uit de voormalige gouverneurs Mario Cuomo en Hugh Carey, de voormalige burgemeesters Ed Koch en Rudy Giuliani, en de huidige burgemeester Mike Bloomberg. Dit comité moest gaan fondsenwerven om het geld voor de leerstoel bijeen te brengen. De leerstoel werd gelanceerd tijdens een speciale bijeenkomst in New York op 3 juni. Het comité heeft mij benaderd met het verzoek een video te maken over David Garth, die op 3 juni vertoond werd en tot op de dag van vandaag gebruikt wordt om fondsen te werven.

Een prachtig idee, dat echter wel binnen een paar weken gerealiseerd moest worden. Gelukkig vond ik mijn oude makker Bob Poliseo van BP1 Video uit New York bereid om mee te werken. En zo toog ik op dinsdag 11 mei naar New York om interviews te draaien met David’s oude strijdmakkers als Jeff Greenfield, Sam Roberts, Ester Fuchs, George Arzt, Ed Koch, Rudy Giuliani en Mike Bloomberg. Het werd een echte trip down memory lane. Met name het weerzien met Ed Koch, Rudy Giuliani en mijn oude Columbia University professor, Ester Fuchs, was heel speciaal.